Algemene voorwaarden - RV Repair voor al uw Reparatie's aan smartphone en tablets

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RV Repair B.V.
 
Algemene Reparatie voorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin RV Repair B.V. als reparateur van consumenten elektronica optreedt.

 
Artikel 1. Gegevens RV Repair B.V.
RV Repair B.V. is gevestigd te mr Groen van prinstererlaan 90, 1181 TR in Amstelveen. U kunt ons van dinsdag t/m zaterdag bereiken op het telefoonnummer 06-47474711 en daarnaast zijn wij ook per e-mail te bereiken. Ons e-mail adres is info@rvrepair.nl KvK-Nummer 60681713. BTW: 8540.13.647.B.01
 

Artikel 2. Klachten of defecten
Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die op de reparatie bon staat/staan omschreven. RV Repair B.V. onderzoekt altijd alle functionaliteiten van het gerepareerde toestel. Indien het toestel waterschade opgelopen heeft moet dit door de consument vooraf vermeld worden. De consument gaat akkoord met een waterschadebehandeling waarvoor standaard €25 inclusief BTW in rekening word gebracht.
 

Artikel 3. Prijzen
De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen die vermeld staan op onze website. Deze prijs is opgebouwd uit onderdelen, montage en 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 

Artikel 4. Betalingen op factuur
RV Repair B.V. accepteert alleen betalingen op factuur van, bij RV Repair B.V., aangemelde bedrijven. Facturering is daarbij alleen mogelijk op 14 dagen. Eventuele betalingen op 30 dagen is mogelijk in overleg en met geldige redenen. Indien een openstaande factuur te laat voldaan wordt, zijn wij genoodzaakt 1,6% rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag.
 

Artikel 5. Onderzoek
Als bij het onderzoek blijft dat de prijs van de reparatie hoger is dan de kostenraming zoals vermeld staat op onze website, wordt er contact opgenomen met de consument. De consument moet hiervoor akkoord geven zodat het toestel compleet werkend is. Indien de consument niet akkoord gaat met de hogere reparatiekosten zal het toestel ongeprepareerd retour gezonden worden aan de consument.RV Repair B.V. hanteert geen onderzoekskosten. Mocht de consument het toestel niet willen laten repareren dan worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht. Indien het toestel een waterschadebehandeling heeft gehad maar de consument wil geen verdere kosten maken dan wordt er €25 in rekening gebracht voor de waterschadebehandeling.
 

Artikel 6. Garantie
RV Repair B.V. geeft 3 maanden garantie op het vervangen onderdeel zoals vermeld staat op de reparatie bon. Deze garantie geld niet voor stoot-, val- of waterschade wat na de reparatie is aangebracht. Tevens is uw reparatie bon uw garantiebewijs. Heeft u deze bon niet meer in uw bezit dan kunnen wij u geen garantie verlenen. Een factuur, offerte of bankafschrift kan niet worden gezien als garantiebewijs.RV Repair B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verdere schade aan uw toestel.
 

Artikel 7. Verzending van toestellen
RV Repair B.V. neemt toegestuurde toestellen aan. Echter vragen wij aan onze consumenten om het pakket met daarin uw toestel aangetekend en verzekerd op te sturen naar ons. RV Repair B.V. zal uw toestel ook aangetekend en verzekerd retour zenden. Deze verzendkosten zijn voor de rekening van de consument.Bij eventueel verlies of diefstal wordt door RV Repair B.V. afgehandeld met de betreffende transporteur.
 

Artikel 8. Fabrieksgarantie
De reparaties die RV Repair B.V. uitvoert zijn buiten de fabrieksgarantie van Apple, BlackBerry, Nokia, Samsung, HTC, LG etc. Officieel gezien vervalt de fabrieksgarantie bij de reparatie. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de fabrieksgarantie al verlopen is op het moment dat uw toestel schade heeft geleden. Uiteraard bieden wij onze garantie aan zoals vermeld in artikel 7.
 

Artikel 9. Niet betaalde/afgehaalde producten
Indien de reparatie voltooid is en de klant is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de consument zes (6) maanden de tijd om het toestel te betalen en af te halen. Indien de consument dit na zes (6) maanden niet gedaan heeft, is RV Repair B.V. gerechtigd het product te verkopen en/of vernietigen.
 

Artikel 10. Niet betaalde producten, maar wel afgehaald
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 

Artikel 11 . Werkwijze
RV Repair B.V. werkt met een bonnen systeem. Dit houdt in dat wanneer u als klant uw toestel inleverd, u een reparatiebon van de medewerker mee krijgt waarop staat vermeld om welk type toestel het gaat en wat de klacht / reparatie is. De bon is het afhaal bewijs van uw toestel. Wanneer u de bon van het ingeleverde toestel bent verloren, moet u via de aankoopbon van het toestel aantonen dat het toestel van u is. Dit om fraude te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Tevens is uw reparatiebon het garantiebewijs van de reparatie. Bewaar deze bon dus goed. Zonder reparatiebon / garantiebewijs kunnen wij géén garantie geven.
 
Wanneer u uw toestel inleverd voor reparatie bij onze vestiging, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu